Ideální stav kontra komplikace


Pokud je ucpání stokové sítě způsobeno pouhým zanesením usazeninami, jde o celkem banální problém, který se snadno vyřeší. Horší situace nastává, pokud se zjistí, že ucpání stoky je způsobeno její havárií, zborcením apod. Tato situace již vyžaduje nutnost opravy.

Domácnosti, firmy, areály

Problémy s odpady se samozřejmě vyskytují mnohem častěji u malých objektů, než u veřejných stokových sítí. Jedná se jednak o domácnosti, ať už v nájemních bytech, nebo v rodinných domcích, potom vlastní bytové domy, administrativní budovy, nebo areály firem, ať už jednotlivých, nebo více v jednom objektu. I zde provádí odborná firma nejrůznější zásahy od budování přípojek, projekci celého komplexního řešení, realizování přípojek, lapačů tuku, rozborů odpadových vod až po klasické čištění kanalizace, nebo její opravu. Rovněž je možno vést pro jednotlivé firmy například evidenci likvidace odpadů a jejich periodický odvoz a likvidaci.