Nezávislé softwarové řešení k identifikaci fyzických a právnických osob

Nedejme podvodníkům šanci

Prostřednictvím nových inovativních technologií přišel institut pro ověření identity s nabídkou vlastního softwarového řešení pro omezení zneužívání sociálních sítí, diskusních fór a internetových obchodů prostřednictvím vytváření fiktivních účtů, které se snaží výrazným způsobem zapojit do činností na internetu za účelem manipulace určitých skupin uživatelů.
To je dnes díky masovému rozšíření každodenního aktivního užívání sociálních sítí a diskusních chatů převážně mladými lidmi, velice účinný způsob podvodného jednání, ať už jde o vytváření poplašných zpráv různého typu nebo prosazování konspiračních teorií založených na smyšlených důkazech. Zvláště nebezpečný dopad potom může mít účelové oslovování mladých nezkušených lidí s nabídkou přátelství, které může mít sexuální podtext cílený od osoby s falešnou identitou na nezletilé děti. Jedním z důsledků může být i vydírání a šikana dětí.

Diskrétní jednání

V daném oboru uplatnění softwarových modulů k odhalení anonymních či fiktivních účtů se institut snaží jednat s maximální diskrétností a obezřetností a pokud to situace vyžaduje, obrací se s výsledky své činnosti na patřičné úřady státní moci.