Všetko tam bývalo krajšie

Ak patrítek príslušníkom strednej generácie a prežili ste detstvo na západnom Slovensku podobne ako ja, určite si spomínate na televízne programy z najbližšej západnej krajiny, ktoré sme doslova hltali napriek tomu, že sme po nemecky nerozumeli ani pol slova. Za hranicami bolo totiž všetko lepšie, reklamy zaujímavejšie, filmy pútavejšie a aj ľudia tam boli akýsi krajší a farebnejší ako u nás.

Pozor na hranice v myslení

Dnes už nikomu ani nenapadne, aby svojpomocne chytal cudzie programy anténou na šikmej streche len preto, aby mohol odhaliť, ako sa tam žije. Ťažko sa to vysvetľuje aj generácii našich detí, ktorá nemá kedykoľvek problém odcestovať tam, kde ich to  práve zaujíma. Dokonca nie je ani výnimkou každodenné dochádzanie za prácou za hranice našej krajiny. Každodenná preprava osob rakusko skrátka nikoho už neprekvapí, ani nestojí za hlbšiu úvahu. A tak je to správne, jediné hranice, ktoré by sme mali rešpektovať sú totiž tie, ktoré sú v našich hlavách. Ale ani tie nie sú nemenné, vždy postačí len chcieť a zmeníte všetko.